ไทยไลอ้อนแอร์เส้นทางใหม่ บินตรงถึงตรัง 425บาท

ไทยไลอ้อนแอร์ ตรัง

ไทยไลอ้อนแอร์ 425 บาท บินตรงถึงตรัง

ไทยไลอ้อนแอร์ ตรัง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ไทยไลอ้อนแอร์ ตรัง

งานนี้ถูกใจชาวตรังเป็นยิ่งนัก เมื่อสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เปิดเที่ยวบินใหม่ ดอนเมือง-ตรัง ช่วยเพิ่มทางเลือกอีกหนึ่งให้กับการเดินทางที่คุ้มค่า ราคาเริ่มต้นเพียง 425 บาท ซึ่งให้บริการสองเที่ยวต่อวัน

โดยราคานี้ต้องเดินทาง  ภายใน10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวที่แรงส์ได้ใจกันเลยทีเดียว

ตารางเที่ยวบินไทยไลออนแอร์-ตรัง

ไทยไลอ้อนแอร์ ตรัง
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ไทยไลอ้อนแอร์ ตรัง 425 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัม //  ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา  15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
  • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***