Tag Archives: รถเช่าตรังเช่ารถมอเตอร์ไซค์ สนามบินตรัง

บริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ตรังในราคาถูก สามารถรับรถ และคืนรถได้ที่สนามบินตรัง มีบริการส่งรถตามที่พักของลูกค้า ไม่ต้องวางเงินสดค้ำประกัน ใช้บัตรประชาชนและใบขับขี่ ตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถเช่ารถได้ วันหยุด เทศกาล นักขัตฤกษ์ ราคาเดิม ไม่ชาร์ตเพิ่ม คืนรถล่าช้าได้ รถใหม่ พร้อมใช้งานทุกคัน โทร.. 081719 1799

อ่านต่อ >>