เกาหลี 5วัน 3คืน เพียง 16,900

ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลีราคาถูก

โปรแกรมพิเศษ
บัตรสะพานกระจกใส + ขึ้นกระเช้าโซรัคซาน + บัตรสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ + เมนู BBQ Buffet
เดินทางโดยสายการบินสัญชาติเกาหลี JIN AIR (LJ)
เครื่องลำใหญ่ Boeing 777-200 ER 355 ที่นั่ง 3-3-3
บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559
สนใจติดต่อ 02-148-1980
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03917