เรือไปเกาะหมาก

การเดินทางไปเกาะหมากนั้น ต้องขึ้นเรือที่แหลมงอบ โดยต้องจองตั๋วเรือล่วงหน้า มี 4บริษัทที่ให้บริการเรือไปเกาะหมาก เป็นเรือขนาด 30 – 60 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที

ตารางเรือไปเกาะหมาก ต.ค.61 – พ.ค.62

เกาะหมาก
รอบเรือไปเกาะหมาก ตราด

รอบเรือเกาะหมากอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรเช็คกับเรืออีกครั้ง

ค่าเรือไปเกาะหมาก
อายุ 12 ปีขึ้นไป ค่าตั๋วไป-กลับ ท่านละ 900 บาท
เด็กไม่เกิน 5 ปี บริการฟรี แต่ต้องให้เด็กนั่งตักผู้ปกครอง
เด็กอายุ 6-11 ปี ค่าตั๋วไปกลับ ท่านละ 600 บาท (สูง 130 ซ.ม.ขึ้นไปคิดเต็มราคา)
กรุณาจองเรือก่อนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง , รับจองเรือไปและกลับเท่านั้น

ไปเกาะหมากขึ้นเรือที่ไหน
ท่าเรือกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (แหลมงอบ)

จากเกาะหมากกลับฝั่ง(แหลมงอบ)ขึ้นเรือที่ไหน
เรือเร็วปาหนัน เทียบท่า ที่เกาะหมากรีสอร์ท อ่าวสวนใหญ่
เรือเร็วลีลาวดี เทียบท่า ที่หน้ามากะธานีรีสอร์ท อ่าวขาว
เรือสวนสุข เทียบท่า ที่ท่าเรืออ่าวนิด
เรือซีเทลส์ เทียบท่า ที่ท่าเรืออ่าวนิด

ตัวอย่าง การเดินทางจาก naiHua

Tel..   0815552293
Line: 0815552293