ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ มะละกา ปีนัง 4วัน 3คืน

ทัวร์สิงคโปร์

ล่องเรือสำราญ COSTA VICTORIA
เส้นทาง สิงค์โปร์ – มะละกา – ปีนัง – สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน
ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน พักบนเรือ 3 คืน
สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ / SQ

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ล่องเรือ

กำหนดการเดินทาง 2560
พฤศจิกายน 2560 >> 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ธ.ค.
ธันวาคม 2560 >> 20-23
ราคา 22,900.-
(รวมค่าท่องเที่ยวทุกเมืองแล้ว)
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปพนักงานบนเรือ)