ลงทะเบียนราม

รับฝากลงทะเบียนเรียนราม

การลงทะเบียนราม ปัจจุบันได้พัฒนาไปมาก เพราะมหาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนทางเน็ต ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนวันลงทะเบียนปกติ ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาของรามคำแหง ที่ประกอบไปด้วยผู้เรียนหลากหลายอาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี้


ลงทะเบียนสอบซ่อมราม 2/59 และ S/59 15 – 18 ก.ค. 2560

 • มหาลัยประกาศวันลงทะเบียนทางเน็ต
 • นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน โดยเข้าไปที่  http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
 • ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่มหาลัยกำหนด
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่มหาลัยกำหนด
  โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • ตรวจสอบผลการลงทะเบียน และการชำระเงินหลัง
  จากชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้ว อย่างน้อย 5 วันทำการ
 • ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จลงทะเบียน
  ได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ตามวันที่มหาลัยกำหนด

จากขั้นตอนดังกล่าว ยังมีนักศึกษาหลายคนที่พลาดการลงทะเบียนทางเน็ต เนื่องจากอาจไม่สะดวก หรือไม่ทราบข่าวสารของทางมหาลัยว่าเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน สุดท้ายต้องเดินทางไปลงทะเบียนราม ด้วยด้วยตัวเอง ซึงบางคนอยู่ไกล มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง บางคนติดงาน ลางานลำบาก เลยพลาดการลงทะเบียนเรียนราม ในเทอมนั้นไป

เพื่อไม่ให้เพื่อนนักศึกษาเสียโอกาสในการเรียน เราจึงมีบริการ รับฝากลงทะเบียนเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีเวลาไปลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่รามคำแหง หรือไม่สะดวกในการลงทะเบียนเรียนทางเน็ต

ข้อดีของการฝากลงทะเบียนเรียนราม

 1. ไม่ต้องลางานเพื่อไปลงทะเบียนเรียน
 2. ไม่ต้องเข้าคิวลงทะเบียนที่ยาวเหยียด
 3. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดและ กทม.
 4. ไม่ต้องเดินทางไปรับใบเสร็จเองที่มหาลัย เราจัดส่ง EMS ให้ถึงบ้าน
 5. ไม่ต้องใช้บัตรนักศึกษา ใช้แค่เพียงรหัสนักศึกษาเท่านั้น
 6. ไม่ต้องมีบาร์โค้ดรายวิชา
 7. ลงทะเบียนได้ทั้งภาคปกติ ฤดูร้อน และสอบซ่อม

ขั้นตอนในการฝากลงทะเบียนเรียนราม มีดังนี้

 • แจ้งรหัสนักศึกษา
 • แจ้งชื่อนักศึกษา พร้อมนามสกุล
 • แจ้งเภาคการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน
 • แจ้งรหัสวิชาที่ต้องาการลงทะเบียน (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแจ้ง)
 • แจ้งหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ลงทะเบียน
 • แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนราม
ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนราม
 • หลังจากนั้นจะมีการตอบรับ และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ
 • เมื่อนักศึกษาชำระเงินแล้ว ทางเราจึงจะไปลงทะเบียนให้
 • จัดส่งใบเสร็จ ด้วยระบบ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 • สำหรับภาคเรียนต่อไป จะมีบริการแจ้งวันลงทะเบียน ให้ทุกภาคเรียน ตามช่องทางการติดต่อเดิม
 • ค่าบริการ 300บาท/รหัสนักศึกษา (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว สำหรับการลงทะเบียนปกติ)

Line ID : 0815552293
Email : doadden@gmail.com

ข้อควรทราบ

 • การลงทะเบียน อาจจะไม่ลงในวันและเวลาที่กำหนดตามรหัสนักศึกษา โดยที่ค่าบริการ 300บาทได้รวมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย ไม่เช่นนั้นเราจะลงทะเบียนตามปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับ นศ.เอง และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว เราไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาฝากลงทะเบียนล่วงหน้า จะช่วยป้องกันความผิดพลาด